چای سبز با دارچین سوگند

قیمت : 95000 ریال

چای سبز 250 گرمی سوگند

قیمت : 85000 ریال

چای استثنایی هفت گیاه سوگند

قیمت : 180000 ریال

تی بگ سبز با زیره سوگند

قیمت : 75000 ریال

تی بگ سبز با نعناع سوگند

قیمت : 69000 ریال

چای سیاه سوگند به همراه دو بسته تی بگ چای سبز

قیمت : 160000 ریال

تی بگ سبز هل سوگند

قیمت : 69000 ریال

تی بگ سبز با بهار نارنج سوگند

قیمت : 75000 ریال

چای سبز با زیره 250 گرمی سوگند

قیمت : 105000 ریال

چای تی بک هفت گیاه سوگند

قیمت : 180000 ریال

چای تی بگ سبز دارچین سوگند

قیمت : 69000 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان