شرکت بازاریابی هزاره سوم

مشاهده لیست محصولات

چای ودمنوش

چای سبز با دارچین سوگند

ریال 95,000  

چای ودمنوش

چای استثنایی هفت گیاه سوگند

ریال 180,000  

چای ودمنوش

تی بگ سبز با زیره سوگند

ریال 75,000  

چای ودمنوش

تی بگ سبز با نعناع سوگند

ریال 69,000  

چای ودمنوش

چای سیاه سوگند به همراه دو بسته تی بگ چای سبز

ریال 160,000  

چای ودمنوش

تی بگ سبز با بهار نارنج سوگند

ریال 75,000  

چای ودمنوش

چای سبز با زیره 250 گرمی سوگند

ریال 105,000  

چای ودمنوش

چای تی بک هفت گیاه سوگند

ریال 180,000  

چای ودمنوش

چای تی بگ سبز دارچین سوگند

ریال 69,000  

چای ودمنوش

چای کیسه ای برگاموت شیرین

ریال 79,000  

چای ودمنوش

چای کیسه ای سبز

ریال 85,000  

چای ودمنوش

چای کیسه ای کلاسیک

ریال 75,000  

چای ودمنوش

چای کیسه ای سبز با نعنا

ریال 89,000