پودر کیک نسکافه

قیمت : 79350 ریال

پک 6تایی پودر کیک كاكائويي

قیمت : 476100 ریال

پک 6تایی پودر کیک توت فرنگی

قیمت : 345180 ریال

پک 6تایی پودر کیک موزی

قیمت : 345180 ریال

پک 6تایی پودر کیک وانیلی

قیمت : 345180 ریال

پک 6تایی پودر کیک نسکافه

قیمت : 476100 ریال

پک 6تایی پودر کیک پرتقالی

قیمت : 345180 ریال

پک 6تایی پودر کیک 6 طعم

قیمت : 388820 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان