دمنوش سلامتی شاهسوند (دکتر نیچر)

قیمت : 696000 ریال

پک 12 عددی ادویه شاهسوند(دکتر نیچر)

قیمت : 986000 ریال

تی بگ تشریفات شاهسوند (دکتر نیچر)

قیمت : 406000 ریال

پودر قهوه سبز تناسب 150 گرمی شاهسوند (دکتر نیچر)

قیمت : 137155 ریال

چای سبز درجه یک 450 گرمی شاهسوند

قیمت : 220183 ریال

دمنوش آقایان شاهسوند (دکتر نیچر)

قیمت : 696000 ریال

دمنوش بانوان شاهسوند (دکتر نیچر)

قیمت : 696000 ریال

دمنوش بسته ویژه

قیمت : 696000 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان