رژ گونه تراکوتا کد 203

قیمت : 650000 ریال

رژگونه تراکوتا کد 202

قیمت : 650000 ریال

رژگونه تراکوتا کد 201

قیمت : 650000 ریال

رژگونه لاکچری بلاش کد 204

قیمت : 380000 ریال

رژگونه لاکچری بلاش کد 203

قیمت : 380000 ریال

رژگونه لاکچری بلاش کد 202

قیمت : 380000 ریال

رژگونه لاکچری بلاش کد 201

قیمت : 380000 ریال

رژگونه تراکوتا تنینگ افکت کد 209

قیمت : 595000 ریال

رژگونه تراکوتا تنینگ افکت کد 208

قیمت : 595000 ریال

رژگونه تراکوتا تنینگ افکت کد 207

قیمت : 595000 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان