کیف لپتابی زنانه قهوه ای

قیمت : 4800000 ریال

کیف پاسپورتی آلبوم دار پتینه مشکی

قیمت : 2040000 ریال

کیف پول موبایل قهوه ای

قیمت : 432000 ریال

کیف کتی آمریکایی پوست ماری مشکی

قیمت : 600000 ریال

جا کارتی اسپرت قهوه ای

قیمت : 240000 ریال

جا کارتی اسپرت عسلی

قیمت : 240000 ریال

کیف سه لت قهوه ای

قیمت : 648000 ریال

کیف سه لت نارنجی

قیمت : 648000 ریال

جلد دسته چک عسلی

قیمت : 600000 ریال

جلد دسته چک قهوه ای

قیمت : 600000 ریال

جلد دسته چک مشکی

قیمت : 600000 ریال

کیف پول مدیران قهوه ای

قیمت : 672000 ریال

کیف پول مدیران فلوتر قهوه ای

قیمت : 672000 ریال

کیف پول مدیران عسلی

قیمت : 672000 ریال

جا کلیدی قهوه ای

قیمت : 240000 ریال

جا کلیدی عسلی

قیمت : 240000 ریال

جا کلیدی مشکی

قیمت : 240000 ریال

کیف کتی آمریکلیی طبله دار عسلی

قیمت : 600000 ریال

کیف کتی آمریکایی طبله دار قهوه ای

قیمت : 600000 ریال

کیف لبخندی قلوه سنگی

قیمت : 456000 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان