مدل زیپی رنگ عسلی سایز37

قیمت : 1320000 ریال

مدل زیپی رنگ عسلی سایز38

قیمت : 1320000 ریال

مدل زیپی رنگ عسلی سایز39

قیمت : 1320000 ریال

مدل زیپی رنگ زرشکی سایز37

قیمت : 1320000 ریال

مدل زیپی رنگ زرشکی سایز38

قیمت : 1320000 ریال

مدل زیپی رنگ زرشکی سایز40

قیمت : 1320000 ریال

مدل الماس رنگ مشکی سایز 37

قیمت : 1390000 ریال

مدل الماس رنگ مشکی سایز 38

قیمت : 1390000 ریال

مدل الماس رنگ زرشکی سایز 37

قیمت : 1390000 ریال

مدل الماس رنگ عسلی سایز 37

قیمت : 1390000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 37)زرشکی

قیمت : 1310000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 39)زرشکی

قیمت : 1310000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 40)زرشکی

قیمت : 1310000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 37)عسلی

قیمت : 1310000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 39)عسلی

قیمت : 1310000 ریال

کفش مدل شقایق (سایز 40)عسلی

قیمت : 1310000 ریال

کفش هدی ( سایز 37)زرشکی

قیمت : 1230000 ریال

کفش مدل هدی (سایز 39)زرشکی

قیمت : 1230000 ریال

کفش مدل ماری ( سایز 37)عسلی

قیمت : 1270000 ریال

کفش مدل ماری (سایز 40)عسلی

قیمت : 1270000 ریال

شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان