تعاریف


 • ۱-قیمت مصرف‌کننده: قیمت مندرج بر روی کالا که مصرف‌کننده نهایی برای خرید کالا پرداخت می‌کند.

 • ۲-سود خرده فروشی : سود حاصل از فروش کالا که هر کاربر بابت خرید کالا از شرکت و فروش آن به مصرف کننده نهایی کسب می کند.

 • ۳-سازمان فروش : متشکل شده از کاربران دیگری که یک کاربر معرفی می کند و تحت حمایت، آموزش و سرپرستی وی قرارمي گيرند و اقدام به فروش محصولات شرکت می نماید.

 • ۴-کاربر واجد صلاحیت : هر کاربر برای اینکه بتواند از فروش زیر مجموعه خود در آمد کسب کند می بایست حداقل 100 هزار تومان ثبت و سفارش در حساب شخصی در هر ماه شمسی داشته باشد.

 • ۵-پورسانت : به کارمزد پرداختی به هر کاربر بابت تلاش وی در جهت فروش محصولات شرکت گفته مي شود که کلیه کاربران می توانند با توجه به رشد خود از آن بهره مند شوند .

 • ۶- پاداش : به مشوق هایی که شرکت براي افزایش حجم فروش طبق طرح تجاري خود و ایجاد ساختار متناسب با آنچه که مد نظر شرکت است با توجه به شرایط خاص به کاربران پرداخت می کند گفته مي شود.

 • ۷- جوایز : به جایزه هایی که شرکت براي تشویق بازاریابانی که از سایرین بیشتر تلاش کردند ، به کاربران پرداخت می کند تا ایجاد انگیزه ای شود که هم بازاریابان فروش شخصی خود را بالا ببرند هم به غیر از این افزایش فروش شخصی در کنار پورسانت و پاداش ها باعث ایجاد حس قدردانی از شرکای شرکت در بین بازاریابان گردد .

 • ۸- امتیاز کالا: امتیاز تمامی کالاها در شرکت هزاره سوم ۱ می باشد .

 • ۹- هر ده هزار ریال یک امتیاز می باشد.طرح اصلاحی درآمدي تجارت جهانی هزاره سوم در یک نگاه


كل پورسانت و پاداش شركت تجارت جهانی هزاره سوم در ۷ حالت و ۱۷ سطح مدیریتی طراحي گرديده كه نحوه تقسيم آن به شرح زير مي باشد :

 • 1-پورسانت خرده فروشي  این پورسانت در هنگام خرید، محاسبه و در لحظه خرید از مبلغ کل فاکتور کسر میشود. 

 • 2- پلن شروع هزاره سوم

 • 3-پورسانت چند سطحی هزاره سوم

 • 4- پورسانت حجمی هزاره سوم

 • 5-پلن راهبری هزاره سوم

 • 6- پلن وفاداری هزاره سوم

 • ۷-پاداش و جوایز: شامل تمام هدایا و پاداش هایی که به بازاریابان فعال-کسانی که تاکید بر خرده فروشی میکنند و کسانی که خرده فروشی اصولی مطابق با قوانین بازاریابی شبکه ای انجام میدهند-کسانی که اصول آموزشی صحیح مطابق با قوانین را رعایت میکنند و آموزش صحیح و مطابق با قوانین بازاریابی شبکه ای را انجام میدهند-کسانی که بازاریابان زیر شاخه خود را حمایت میکنند، اعطا نماید.


سطوح مدیریتی


 • ۱- بازاریاب فعال
 • ۲- مشاور فروش
 • ۳- مشاور فروش ارشد
 • ۴- کارشناس فروش
 • ۵- راهبر ۱ ستاره
 • ۶- راهبر ۲ ستاره
 • ۷- راهبر ۳ ستاره
 • ۸- راهبر ۴ ستاره
 • ۹- راهبر ۵ ستاره
 • ۱۰- راهبر ۶ ستاره
 • ۱۱- سفیر ۱ ستاره
 • ۱۲- سفیر ۲ ستاره
 • ۱۳- سفیر ۳ ستاره
 • ۱۴- سفیر ۴ ستاره
 • ۱۵- سفیر ۵ ستاره
 • ۱۶- سفیر ۶ ستاره
 • ۱۷- سفیر ۷ ستاره


پورسانت خرده فروشي


در این پلن به بازارياباني كه كالا را خریداری می نمایند در لحظه خرید طبق فرمول زیر از فاکتور بصورت آنلاین کسر خواهد شد. که به اصطلاح به این شخص بازاریاب فعال گفته می شودپلن شروع هزاره سوم


بازاریابی که بتواند در دو محور ۵۰۰ امتیاز فروش داشته باشد یک سطح معادل ۴٪ برای بازاریاب پورسانت محاسبه و لحاظ خواهد گردید که در اصطلاح به این بازاریاب مشاور فروش گفته می شود.

نکته: در هر محور زمانی که یک بازاریاب دیگر در هر محور به رتبه مشاور فروش نرسیده باشد سطح یک محسوب می گردد.


پورسانت چند سطحی هزاره سوم


بازاریابی که بتواند در دو محور فروش ۷۵۰ امتیاز کسب نماید معادل ۴٪ در کل تا سه سطح طبق جدول زیر پورسانت دریافت خواهد نمود که در اصطلاح به این بازاریاب مشاور ارشد گفته می شود

نکته: در هر محور زمانی که یک بازاریاب دیگر در هر محور به رتبه مشاور فروش ارشد نرسیده باشد سطح یک محسوب می گردد و به همین ترتیب سطح دو و سه محاسبه می شود.


پورسانت حجمی هزاره سوم


در این طرح بازاریابی که بتواند در سه محور با حمایت و آموزش های لازم در هر محور ۱۰۰۰ امتیاز به فروش برساند تا پنج سطح طبق جدول زیر پورسانت دریافت خواهد کرد که در اصطلاح به این بازاریاب کارشناس فروش گفته می شود.

نکته: در هر محور زمانی که یک بازاریاب دیگر در هر محور به رتبه مشاور فروش ارشد نرسیده باشد سطح یک محسوب می گردد و به همین ترتیب سطح دو و سه محاسبه می شود.


پلن راهبری هزاره سوم


در این طرح بازاریابی که در ۳ محور و هر محور ۳۰۰۰ امتیاز با حمایت و آموزش های لازمه به فروش برسانند در8 سطح مدیریتی پورسانت دریافت خواهد کرد

تعاریف :

 • راهبر یک ستاره: شخصی که بتواند در سه محور 3000امتیاز فروش به عمل برساند.
 • راهبر دو ستاره: شخصی که بتواند علاوه بر شرط راهبر یک ستاره سازمان فروش در محور دیگر ایجاد نماید.
 • راهبر سه ستاره: شخصی که بتواند علاوه بر دارا بودن شرط راهبر دو ستاره سازمان فروش در محور دیگر ایجاد نماید.
 • راهبر چهار ستاره: شخصی که بتواند علاوه بر دارا بودن شرط راهبر سه ستاره سازمان فروش در محور دیگر ایجاد نماید.
 • راهبر پنج ستاره: شخصی که بتواند علاوه بر دارا بودن شرط راهبر چهار ستاره سازمان فروش در محور دیگر ایجاد نماید.
 • راهبر شش ستاره: شخصی که بتواند علاوه بر دارا بودن شرط راهبر پنج ستاره سازمان فروش در محور دیگر ایجاد نماید.


مثال: چنانچه بازاریابی ۵ محور فروش داشته باشد با فرض اینکه در یک محور ۲۰ میلیون و در محور دیگر ۳۰ میلیون و در محور دیگر ۱۵ میلیون و در محور دیگر ۱۰ میلیون و در محور دیگر ۴۰ میلیون فروش داشته باشد. محورها بر اساس بیشترین حجم فروش تا کمترین حجم فروش بصورت زیر مشخص می گردد. محور ۱: ۴۰ میلیون - محور ۲: ۳۰ میلیون – محور ۳: ۲۰ میلیون - محور ۴: ۱۵ میلیون و محور ۵: ۱۰ میلیون محاسبه می گردد


پلن وفاداری


در این پلن برای هر بازاریاب یک بار برای همیشه جایزه نقدی طبق جدول زیر در ۷ سطح مدیریتی پرداخت خواهد گردید. لازم به ذکر می باشد که در این پلن سازمان فروش محور ها از اولین روز کاری هر شخص محاسبه خواهد شد.

شرکت میتواند به مناسبت های مختلف پاداشهایی را به بازاریابان فعال-کسانی که تاکید بر خرده فروشی میکنند و کسانی که خرده فروشی اصولی مطابق با قوانین بازاریابی شبکه ای انجام میدهند-کسانی که اصول آموزشی صحیح مطابق با قوانین را رعایت میکنند و آموزش صحیح و مطابق با قوانین بازاریابی شبکه ای را انجام میدهند-کسانی که بازاریابان زیر شاخه خود را حمایت میکنند، اعطا نماید.