به اطلاع بازاریابان گرامی میرساند در صورتیکه نام و نام خانوادگی با شماره حساب وارد کرده در دفتر کاری مطابقت نداشته باشد بانک از واریز کردن پورسانت جلوگیری می نماید لذاخواهشمند است هرچه سریعتر با همراه داشتن اصل کارت ملی به دفتر شرکت مراجعه و رفع مشکل نمایید


شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان