سمه تعالی

 بدین وسیله به اطلاع بازاریابان محترم شرکت تجارت جهانی هزاره سوم میرساند پیرو اطلاعیه مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ مبنی بر لغو کلیه بازاریابانی که در سه ماه گذشته در فروش مشارکتی نداشته اند اعلام می گردد که تعداد ۶۹۶ نفر از بازاریابان که در سه ماه گذشته در فروش مشارکت نداشته اند از شرکت تجارت جهانی هزاره سوم لغو شده اند.

باتشکر


شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان