به اطلاع کلیه بازاریابان گرامی می رساند با توجه به تغییرات و ارتقا طرح درآمدزائی شرکت تجارت جهانی هزاره سوم کلیه پورسانت های بازاریابان از 1395/10/01 بر مبنای پلن جدید محاسبه و پرداخت خواهد گردید 


شركت تجارت جهاني هزاره سوم مطابق آيين نامه تبصره ماده ٨٧ قانون نظام صنفي داراي پروانه كسب بازاريابي شبکه ای بوده و هيچگونه وابستگي به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت هزاره سوم وجود ندارد.

شرکت شبکه هزاره سوم ، دارنده مجوز فعالیت بازایابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان